Roman Míčka
WEB


Úvod

Životopis

Publikace

Výuka TF JU

Kontakty a odkazy

Obrázky


www.tf.jcu.cz
Výuka Teologická fakulta JU


ZS


Úvod do politologie

Sylabus předmětu

Prezentace 1 Prezentace 2 Prezentace 3 Prezentace 4 Prezentace 5 Prezentace 6

Prezentace 7 Prezentace 8 Prezentace 9 Prezentace 10

Prezentace KS 2017
Sociální etika 1

Sylabus předmětu Otázky ke zkoušce Podpora NSE1

Prezentace 1 Prezentace 2 Prezentace 3 Prezentace 4 Prezentace 5 Prezentace 6

Prezentace 7 Prezentace 8 Prezentace 9

Prezentace KS 2017


Sociální politika a sociální instituce

Prezentace 1 Prezentace 2 Prezentace 3
Seminář z etiky pomáhajících profesí 3

Sylabus předmětu Témata pro KS


Filosofie a společnost - seminář (pro PS)

Sylabus předmětu Obvyklá témata
LS


Sociální etika 2

Sylabus předmětu Otázky k zápočtu


Charita a sociální etika

Sylabus předmětu Otázky ke zkoušce
Seminář z etiky pomáhajících profesí 2

Sylabus předmětu Témata KS 2017


Sociální etika - seminář

Sylabus předmětu


Seminář sociální etiky

Sylabus předmětu Témata KS 2017


Seminář z politologie

Sylabus předmětu Témata KS 2017


Teorie mezinárodních vztahů

Prezentace 1 Prezentace 2 Prezentace 3 Prezentace 4 Prezentace 5 Prezentace 6

Prezentace 7 Prezentace 8 Prezentace 9


Bakalářské a diplomové práce


Nabídka tématwww.romanmicka.net