Roman Míčka
WEB


Úvod

Životopis

Publikace

Kontakty a odkazy

Obrázky


Úvodní zamyšlení"...ale nakonec nám svou svobodu složí k nohám a řeknou: Raději nás zotročte, ale nasyťte nás. Pochopí konečně sami, že je nemyslitelné mít zároveň svobodu i sdostatek chleba pro všechny, neboť nikdy, nikdy nebudou se schopni rozdělit se mezi sebou ! "
"...nic člověka nesouží víc než starost, aby našel toho, komu by rychle odevzdal dar svobody, se kterým se ten nešťastný tvor rodí. Ale vládnout nad svobodou lidí může jen ten, kdo uspokojí jejich svědomí ".

[ F. M. Dostojevskij: Bratři Karamazovi, 1878, díl druhý, kniha pátá, kapitola pátá - Velký inkvizitor ]

Cesty a setkání
Přejděme k některým setkáním s významnými současníky, Přijal jste Václava Havla?
"Ano, bylo to velmi pěkné. Něco jsem od něho četl, šlo to hodně k jádru věci. Právě to, co říká o vztahu politiky k pravdě."

[ Benedikt XVI. o Václavu Havlovi, Poslední rozhovory, 2016]"Modernost však není totéž co duch světa.
Vývoj tradice a pastorační chápavost se nesmí zaměňovat s rozmlžováním podstaty věcí."


[ papež František o vlivech genderové ideologie, O společnosti a politice, 2017]Pozvali ho na Kavčí hory, aby televizním divákům vysvětlil, jak si představuje křesťanství. Církevní hodnostáři i politici, kteří se zúčastnili debaty, mu ale skákali do řeči: "Od koho máš mandát? Za koho mluvíš? Kdo tě zvolil?!"

"Dovolte mi také jednu otázku," řekl jim na to Ježíš. "Jakmile mi odpovíte, i já vám odpovím, za koho mluvím. Co si myslíte o Františkovi? Je geniální, nebo naivní?"
Začali se tedy mezi sebou dohadovat: "Když řekneme, že je geniální, řekne: ´Tak proč ignorujete, co říká?´ Když řekneme, že je naivní, musíme se bát o preference, protože kdekdo je z Františka nadšený." A tak nakonec řekli: "Nejsme si jistí."

"Ani já vám tedy neřeknu, od koho mám mandát," odpověděl jim Ježíš.

[ Parabible, Mt 21:23-27 ]

www.romanmicka.net